metin2 sunucu Için Adım Haritaya göre Yeni Adım

Ödeme teamülleminizi yapt?ktan sonra yakla??k minimal teslimat süremiz 60 dakikad?r. Tahmini Maks. Oyuncu Say? : 1600 Uslu core ve hat yap?s?na ehil oyunlar kucakin alabilece?iniz maksimum düzenci miktar?d?r. Ücretsiz Hizmetler  Metin2 sunucular' larda oyunsal dayak katk?s?zlanmamaktad?r.. Metin2 Sunucularda oyunsal destek mü?teriye ilgili o

read more